Kontakt z nami - SULEMA Sp. z o.o.

SULEMA Sp. z o.o.

Adres siedziby firmy:

ul. 22 Stycznia 1863r. 14
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie

Kontakt telefoniczny:

Obsługa klienta: +48 500 742 088
Obsługa techniczna/marketing: +48 500 754 990

Kontakt e-mail:

Obsługa klienta: kontakt@sulema.pl
Marketing/współpraca: przemek@sulema.pl

SULEMA Sp. z o.o. będąca płatnikiem VAT, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001046418, NIP: 6282291938 oraz numer REGON: 525808780, z kapitałem zakładowym w wysokości 20000,00 złotych wpłaconym w całości.

Numery rachunku bankowego:

mBank rozliczeniowy: 89114020040000320283861597
mBank VAT (split): 33114020040000310300984900

Szybki kontakt